هلدینگ جهان آراء حدود۳۰ سال است که در امرحمل و نقل مسافر فعالیت دارد و همچنین باشگاه فرهنگی ورزشی جهان آراء نیز ازفعالیت های این هلدینگ به شمار می رود.
شرکت جهان آراء سیر مفتخر است که درامر سرویس دهی به مدارس و ادارات و سازمان ها فعالیت داشته و دارد و دارای پروانه تایید صلاحیت از اداره کار و تعاون استان خراسان رضوی می باشد و اکنون برای رفاه حال مشتریان حقیقی و حقوقی خود تاکسی اینترنتی آراز را تشکیل داده است.
سامانه پیامکی شرکت و آیدی تلگرامی جهت ثبت نظرات ،پیشنهادات و شکایات :
 30004747478319 وAraz Taxi@